หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2561
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-06 17:10:54


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำบุคลากรใหม่ของคณะ และแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก