หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อมทางการเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อมทางการเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-21 11:21:57


วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด "โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อมทางการเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  ณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 26