หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-21 10:45:33


วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รุ่น 62)  ภาคปกติ นำโดย นายวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา บรรยาย เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา” โดยเป็นการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนการขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้การอบรมเตรียมความพร้อมดังกล่าว แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยอบรมผ่านทาง Google meet  ออนไลน์