หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-19 13:56:10

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำขนมไทย (ขนมทองม้วนชาววัง) ขนมอบ (คัพเค้กเนยสด และขนมปังพันไส้กรอกทอด) อบรมการทำเครื่องดื่ม(กาแฟสูตรใหม่) นอกจากนี้ยังมีการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดให้แก่ ครัวเรือนตำบลบางแคเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์ และนำความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย อีกด้วย