หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-21 11:19:36


เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และ AI สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มติ ห่อประทุม และ ดร.นพดล นันทวงศ์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา