หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-09 10:22:49


วันที่ 4 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ได้รับความรู้และได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทาก่อนจะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชนะภพ วัณณโอฬาร นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์  และ นางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ประจำสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยาย