หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-05 15:01:13


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการหารือ ร่วมกับ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ในการรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ภายใต้ เครื่องหมายการค้า (SHARP) ให้กับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างทักษะในการประกอบอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องขอขอบคุณ ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (SHARP) ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์