หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ 1ST Inaugural STEP Asian Youth Leaders Sport Camp 2019 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ 1ST Inaugural STEP Asian Youth Leaders Sport Camp 2019 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-05 12:11:11


ตามที่สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ได้รับมอบหมายจาก The Singapore Olympic Foundation, Sport Singapore, Temasek  Foundation International ให้คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในโครงการ 1ST  Inaugural STEP Asian Youth Leaders Sport Camp 2019  ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยคัดเลือกผู้ชาย 4 คน และ ผู้หญิง 4 คน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสถาบันวิทยาการโอลิมปิค ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวน 28 คน (เป็นผู้ชาย 16 คน และ ผู้หญิง 12 คน) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย  ทั้งนี้ นายบุญญฤทธิ์ มีวันดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์