หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 11:59:00

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ โดย อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ