หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษาจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานปฏิบัติงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฝ่ายบริการการศึกษาจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานปฏิบัติงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 13:43:41

ฝ่ายบริการการศึกษาจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานปฏิบัติงาน (MOU)

 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำทีมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง