หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-04 17:24:25


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” โดย  รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมให้กับนักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภ ธนะภาวริศ และคุณจิรสา  กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย