หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-04 16:54:49


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเดินสายแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน