หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > การประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 15:05:53

การประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารคณะฯ เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี