หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 11:21:38

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลานหอพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา