หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 5
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-21 11:25:52


เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม เป็นสัปดาห์ที่ 5  เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นการบรรยายในหลักสูตร เคมีสิ่งแวดล้อมโดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ)  วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ภาคเช้าเป็นการบรรยายในหลักสูตร มลพิษทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหลักสูตร สิ่งแวดล้อมและประชากรศาสตร์ โดย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู (อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรได้รับความสนใจอย่างมากจากคุณครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน จากหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม),โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนแจงร้อนวิทยา, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย,โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เป็นต้น