หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-09 10:11:59


วันที่ 3 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันทั้งทางด้านการเรียน การทำงาน หลักการดำเนินชีวิตและความพอเพียง