หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 : 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-08 10:34:05


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 : 2017

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการในการอบรมหลักสูตร การจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเครื่องมือวัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากห้องปฏิบัติการของบริษัทต่าง ๆ