หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมนักศึกษา 3 คณะเตรียมความพร้อมงาน สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง
ประชุมนักศึกษา 3 คณะเตรียมความพร้อมงาน สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-05 11:22:54

ประชุมนักศึกษา 3 คณะเตรียมความพร้อมงาน สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง  เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี