หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Fusion Food Competition
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Fusion Food Competition

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-04 10:41:59


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม"การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น" (Fusion Food Competition) ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องคิดเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบปริศนา (Black Box) ปรุงอาหารไทยแบบผสมผสานวัฒนธรรมโดยให้ผสมผสานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชาติขึ้นไป ประกอบด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก และอาหารจานหวาน จัดเสิร์ฟจำนวน 2 ชุดภายในเวลา 120 นาที ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2