หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-04 15:06:40


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์ และ อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และ สถาบันนิวเคลียร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก