หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 16:10:31


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ  "ตลาดแรงงานธุรกิจสุขภาพ"  โดยวิทยากรจาก เอเทรี่ยม ฟิตเนส บริษัททิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด  มาให้ความรู้และแลกประสบการณ์เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ