หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-03 16:19:25


ด้วย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้เข้าร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวิธีการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้