หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-08 13:21:07


วันที่ 3 สิงหาคม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งการประชุม มีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ การจัดการ การใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ประจำปี 2561) ในการซ่อมครุภัณฑ์  การจัดระเบียบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 การดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการชั้น 3 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคณะในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นี้  และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ”