หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-07 08:40:02


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองคณบดีแต่ละฝ่ายมาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพในต่างประเทศ