หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:16:40


วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลักดันตนเองเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ มีบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นและบุคลากรที่ผ่านการประเมินค่างานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการเขียนประเมินค่างานและการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2565