หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แสดงฝีมือการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แสดงฝีมือการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 10:55:51

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แสดงฝีมือการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

    วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงฝีมือการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ซึ่งเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการจัดดอกไม้ที่นักศึกษาได้ลงมือทำ และนำไปจัดเตรียมจัดสถานที่กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา