หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างประเทศ
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-09 10:09:22


วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ ประจำปี 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม โดยประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้เป็นการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในต่างประเทศ ดังนี้ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก HRADEC  KRALOVE UNIVERSITY  ประเทศญี่ปุ่น GRADUATE SCHOOL OF NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY OF SCIENCEOKAYAMA UNIVERSITY  ประเทศไต้หวัน CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE, REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) และ ประเทศอินโดนีเซีย INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, INDONESIA  การกำหนดเวลาและสถานที่  การกำหนดหัวข้อในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ การจัดทำรายงาน และกำหนดการมอบทุนการศึกษา เป็นต้น