หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > "คิดคอนเทนท์ เน้นสร้างสื่อ"
"คิดคอนเทนท์ เน้นสร้างสื่อ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-03 09:20:49


"คิดคอนเทนท์ เน้นสร้างสื่อ"

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักพัฒนาคอนเทนท์

ในรูปแบบต่างๆ บน  Platform ที่หลากหลาย

รับสมัครรอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเพชรสุนันทา (Quota) 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566