หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมการกำหนดกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง เป็นวันที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมการกำหนดกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง เป็นวันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-07 15:02:58

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมการกำหนดกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง เป็นวันที่ 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรจากฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมกำหนดกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง โดยในวันนี้เป็นการประชุมกลุ่มหลักสูตรปรับปรุง 3 กลุ่มสุดท้าย ประกอบด้วย กลุ่ม Food & Technology กลุ่ม Sport & Health และกลุ่ม Basic Science