หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักศิลปะและว
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักศิลปะและว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:10:16

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และงานประชาพันธ์ของคณะ ร่วมกับ อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)