หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศิวพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศิวพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 14:41:08

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

     วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566  ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ และตัวแทนบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบกระเช้าของขวัญ

    ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ