หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-03 15:02:34


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่