หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-03 15:00:16


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการซักซ้อมสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุอัคคีภัย และการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติในกรณีมีผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่ภายในอาคาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัยภายในหน่วยงาน