หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-03 14:57:31


เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561