หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ จังหวัดกาญจนบุรี
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:12:52

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 นำโดย อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์คณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี