หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม Open House 2022
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม Open House 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-04 11:07:37

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อม Open House 2022 

      วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 น. ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน Open House 2022 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานการประชุม นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Open House 2022 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2565