หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมภาพถ่ายชิงรางวัล งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019
นักศึกษาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมภาพถ่ายชิงรางวัล งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-10-02 10:23:30


          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวกัญญาพัชร หุ่นวงค์ นางสาวเพ็ญนภา เชื้อคำเพ็ง และ นางสาวกิตติมา ชมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ คำพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ และรับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ในพิธีมอบรางวัลงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ณ ไบเทค บางนา กิจกรรมภาพถ่ายชิงรางวัลการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5 (5th AOAC Contest: Microbiological and Chemical Proficiency Testing) ในหมวดรางวัลนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดย AOAC International ประเทศไทย โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย

          ในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาเคมี จากทั่วประเทศ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง มรภ.เชียงใหม่ เป็นต้น ผลการตัดสินปรากฏว่า ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มรภ.สวนสุนันทา ได้รางวัลที่ 2 ส่วนรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 3 และรางวัล popular vote ได้แก่ ทีมจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์