หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย
คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 15:01:57


คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 นำโดย อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย ในเมนู “หลนเต้าเจี้ยว” หนึ่งในเครื่องจิ้มที่ขาดไม่ได้ในสำรับอาหารไทยชาววัง มีการสาธิตการปรุงอาหาร ณ ลานโปรโมชั่น เซ็นทรัล เวสต์เกต พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ใช้บริการในห้างสรรพสินค้าได้รับชม