หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-02 18:28:33


วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดทำรายวิชาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และปรับปรุงหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ซึ่งประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล และแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระยะยาว ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี