หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:17:04


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ของกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์, กลุ่มกีฬาและสุขภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Google meet ออนไลน์