หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ครั้งที่ 1/2565
ประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:53:52


วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงาน