หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-02 17:27:38


    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย Dr. Mohammad Bagher Javadi อาจารย์ชาวต่างชาติ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ร่วมกันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Global Goals, Local Actions : Looking Back and Moving Forward”ณ อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในการนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ร่วมนำเสนอบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 12 บทความ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง Multiresolution LBP for Lace Images Classification โดย Dr. Vinh Truong Hoang จาก Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม และบทความเรื่อง  Estimation of Clock Offsets and Skews in Wireless Sensor Networks Using Three-way Message Exchange โดย Raymond Katungi นักศึกษาต่างชาติชาวแอฟริกาใต้ จาก King Mongkut’s University of Technology Thonburi เป็นต้น