หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-08 15:55:14


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่และการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในศูนย์ การควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของแต่ละสาขาวิชา การประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ในการซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด การสำรวจระบบอ่างล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้ว การพัฒนาภาษาอังกฤษ และการทำวิจัย R2R เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ