หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-25 17:30:46


วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การฝึกงานในช่วงที่ 2 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีต่อไป