หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-02 15:11:32


วันที่ 2 มกราคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562