หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-02 14:51:42


วันที่ 2 มกราคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562