หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:10:53

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)  ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เพื่อติดตาม ทบทวนการดำเนินงานของการทดสอบตัวอย่าง ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรบริการในปี 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจประเมินในต้นปี 2567  ณ ห้องประชุม 26201