หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมติดตามและสรุปผลการทำงาน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมติดตามและสรุปผลการทำงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-02 15:33:15


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมติดตามและสรุปผลการทำงานของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา โดย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม และประกอบด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมในการประชุม เพื่อหารือการปฏิบัติงานและรายงานผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาวิชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ