หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายกสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-01 10:34:29


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนมิถุนายน 2562 สภามหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

          ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในงาน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019 THAILAND’S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี  เมื่อระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 คน คว้ารางวัลทั้งสิ้น 49 รางวัล