หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University พัฒนาหลักสูตรและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University พัฒนาหลักสูตรและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 15:50:31

คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือ Curtin University พัฒนาหลักสูตรและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการร่วมกัน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ผศ.สกุลตรา ค้ำชู, อ.ดร.เสาวนีย์ คำพันธ์, ผศ.ดร.จิตรลดา ชูมีและนายวรงค์ ชื่นครุท ได้ประชุมหารือร่วมกับคุณ อนันตา อัคควัฒน์,  คุณ ณัฐนันท์ สถานปนพิทักษ์กิจ  และคุณปนัดดา พัฒนรัฐ ผู้แทนจาก Curtin University, Australia ในวันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ Joint Degree โดยหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างนักปฏิบัติการมืออาชีพสู่สากลต่อไป